Els veïns de la Urbanització Font del Montnegre han rebut una carta de l’ajuntament de Sant Iscle de Vallalta obligant-los, en un termini de quinze dies, a presentar un justificant que acrediti que les seves fosses sèptiques han estat buidades recentment o procedeixin al buidatge i neteja immediats.

Segons sembla, hi ha hagut un abocament incontrolat. I l’Ajuntament ha tirat pel dret fent pagar justos per pecadors. A més a més hi ha veïns que disposen d’una fossa sèptica de darrera generació, compacta i biològica i d’altres que tenen fosses sense homologar o fins i tot pous negres o cecs, els quals filtren les aigües residuals a les capes freàtiques sense cap mena de retenció. Aquests darrers per motius obvis, prohibits a molts indrets. Tots han rebut la carta i estan al mateix sac.

Carta rebuda pels veïns de Font Montnegre

Segons comenten els veïns, el buidatge d’una fossa sèptica pot costar uns 500€ de mitjana i veuen el to de la carta amenaçador i totalment fora de lloc, sobretot per les presses (quinze dies de termini) i perquè no tothom pot permetre’s aquesta despesa de forma imprevista. També comenten que el més sensat seria investigar l’origen de l’abocament i sancionar-ne al culpable en lloc de fer pagar tots els veïns justos per pecadors.

Es dóna el cas que en el grup de safareig de facebook de la població altres vilatans han comparat el tracte que estan rebent aquests veïns de Font Montnegre i mentrestant, al centre de la vila hi ha unes naus industrials en complet estat d’abandonament i generant problemes de salubritat als veïns adjacents sense que mai s’hagi posat solució. Segons llegim al tercer paràgraf “Segons la legislació urbanística i mediambiental actual és obligació dels propietaris dels terrenys tenir els seus immobles en les degudes condicions de manteniment […] i és un deure dels ajuntaments vetllar perquè les persones tinguin les seves propietats en condicions adients“. El debat està servit, ja que a Font Montnegre els propietaris són particulars fàcils d’atacar legalment mentre que aquestes naus esmentades probablement els propietaris siguin bancs o grans tenidors.