La Setmana de la Natura és una iniciativa per facilitar l’organització d’activitats que promouen un desenvolupament sostenible i serveix perquè tots aquests esforços siguin visibles en una plataforma única. Promoguda per la Xarxa per la Conservació de la Natura i dintre de l’European Sustainable Developmen Week, s’ha escollit els dies que van del 24 de maig al 5 de juny de 2021.

A la web de la iniciativa trobarem totes les activitats planificades.

Si ens centrem en les nostres contrades, trobem l’esdeveniment que ha organitzat el Grup Naturalistes del Montnegre i la Tordera amb sortida des de la Urbanització Font Montnegre.

Es tracta d’una sortida guiada per a conéixer les rouredes i les fagedes culminants del Montnegre, a càrrec de Miquel jover, biòleg i doctor en ciències ambientals. Cal inscripció prèvia per correu electrònic i la durada és d’unes 4 hores.

Jover és afeccionat a la fotografia nocturna i de paisatge, havent estat nominat en diverses ocasions i guanyat diversos premis de fotografia.